رتبه های برتر کنکور کارشناسی

ایلیا گیاهچی
ایلیا گیاهچی رتبه 32 بازیگری - کارگردانی دانشگاه تهران
تینا احمدی
تینا احمدی رتبه 9 گرافیک دانشگاه هنر
نوید ایزد
نوید ایزد رتبه 13 آهنگسازی دانشگاه تهران
کتایون پرمر
کتایون پرمر رتبه 10 عکاسی دانشگاه هنر
مشاهده سایر رتبه های برتر