رتبه های برتر کنکور کارشناسی

تینا احمدی
تینا احمدی رتبه 9 گرافیک دانشگاه هنر
مهدیه امامی
مهدیه امامی رتبه 93 رشته ی نمایش
سوگل نظری
سوگل نظری رتبه 41 عکاسی دانشگاه تهران
صبا صفائی
صبا صفائی رتبه 32 نوازندگی دانشگاه هنر
مشاهده سایر رتبه های برتر