رتبه های برتر کنکور کارشناسی

فائزه تهرانی
فائزه تهرانی رتبه 14 گرافیک دانشگاه تهران
طلیعه جعفری
طلیعه جعفری رتبه 93 صنایع دستی الزهرا
یاسمن فرازان
یاسمن فرازان رتبه 1 طراحی صنعتی دانشگاه تهران
سارینا نامی
سارینا نامی رتبه 11 مجسمه سازی دانشگاه تهران
مشاهده سایر رتبه های برتر