رتبه های برتر کنکور کارشناسی

کیمیا نیکپور
کیمیا نیکپور رتبه 50 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
مهسا معصومی
مهسا معصومی رتبه 34 نقاشی دانشگاه تهران
سحر افشار
سحر افشار رتبه 6 صنایع دستی دانشگاه هنر
تینا احمدی
تینا احمدی رتبه 9 گرافیک دانشگاه هنر
مشاهده سایر رتبه های برتر