رتبه های برتر کنکور کارشناسی

ایلیا گیاهچی
ایلیا گیاهچی رتبه 32 بازیگری - کارگردانی دانشگاه تهران
تینا احمدی
تینا احمدی رتبه 9 گرافیک دانشگاه هنر
سحر افشار
سحر افشار رتبه 6 صنایع دستی دانشگاه هنر
کیمیا نیکپور
کیمیا نیکپور رتبه 50 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
مشاهده سایر رتبه های برتر