رتبه های برتر کنکور کارشناسی

سوگل نظری
سوگل نظری رتبه 41 عکاسی دانشگاه تهران
اشکان قلی پور
اشکان قلی پور رتبه 1 سینما دانشگاه هنر
ستاره صمدی
ستاره صمدی رتبه 89 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
سحر افشار
سحر افشار رتبه 6 صنایع دستی دانشگاه هنر
مشاهده سایر رتبه های برتر