رتبه های برتر کنکور کارشناسی

اشکان قلی پور
اشکان قلی پور رتبه 1 سینما دانشگاه هنر
مهرانه حاجی هاشمی
مهرانه حاجی هاشمی رتبه 107 نقاشی دانشگاه الزهرا
کتایون پرمر
کتایون پرمر رتبه 10 عکاسی دانشگاه هنر
طلیعه جعفری
طلیعه جعفری رتبه 93 صنایع دستی الزهرا
مشاهده سایر رتبه های برتر