رتبه های برتر کنکور کارشناسی

کیمیا نیکپور
کیمیا نیکپور رتبه 50 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
مریم قربانی
مریم قربانی رتبه 9 کارگردانی دانشگاه هنر
سحر افشار
سحر افشار رتبه 6 صنایع دستی دانشگاه هنر
مهدیه امامی
مهدیه امامی رتبه 93 رشته ی نمایش
مشاهده سایر رتبه های برتر